Tisztatér

Bevezetés

 

A tisztatér egy mesterséges tér, ahol olyan speciális követelményeket kell betartani, amelyeket a célra kifejlesztett gépekkel és berendezésekkel kell elérni. Ezek a légtechnikai rendszerek nagyon összetettek, az egyes elemeket külön-külön kell méretezni az előírások és a felmerülő igények szerint. A tisztatereknek két alapvető feladata van: védenie kell a gyártandó termékeket a koszolódástól valamint a tisztatérben, illetve a külső térben tartózkodó embereket a levegőben szálló poroktól és baktériumoktól. Ezt háromfokozatú szűréssel illetve HEPA (High Efficiency Particulate Air-Filter) szűrő beépítésével lehet biztosítani.

A HEPA szűrők fejlesztése a II. világháború idején nagyon felgyorsult. Ezek a nagy leválasztási fokú szűrők elengedhetetlen kellékei a tisztatérnek. A tisztatér mint rendszer kialakulása az 50-as évek elejére tehető, az USA-ban fejlesztették ki, majd folyamatosan terjedt el az iparosodott országokban. A tisztaterek használatát az integrált áramkörök megjelenése tette szükségessé, mert ezekben a helyiségekben minimális lehet csak a szennyeződés mértéke, így az itt gyártott mikroelektronikai termékek között sokkal kevesebb a selejt.  A technika fejlődésével a tisztatér technológiával szemben támasztott igény robbanásszerűen megnőtt.  A fejlesztések folyamatosak voltak. Fő cél volt a minél tisztább terek létrehozása volt, amelyet optimális műszaki megoldásokkal igyekeztek elérni.  Ez a tisztasági követelmény más területeken is gyorsan elterjedt. Főként a gyógyszeriparban, a gyógyászatban és az élelmiszeriparban alkalmazták, de egyéb speciális területeken (géntechnológia, biotechnológia) is nélkülözhetetlen feltétel lett.

A gyógyszergyártásnál elsősorban tablettázásról beszélünk. Ez a gyógyszerforma viszonylag fiatal. A műszaki fejlődés tette lehetővé az ilyenfajta gyógyszerek gyártását. Ennek nagy előnye, hogy olcsó, automatizált, pontos és gyors gyártást tesz lehetővé, valamint ilyen formában a tárolásuk is egyszerűbb.  A gyógyszeripar továbbfejlődése nagyban köszönhető ennek a gyártási formának. A műtők esetében a legnagyobb problémát a csírák okozzák, amelyek szilárd részecskékhez tapadnak. Itt elsősorban a levegő csírátlanítása a feladat, ezért csökkenteni kell a levegőben lévő szilárd szennyeződések koncentrációját.

 

A tisztatér alkalmazási területei 

 

Ahogy a bevezetésből is látható, a tisztatéri technológia mára különböző iparágak fejlődésének és kiszolgálásának elengedhetetlen kelléke. A tisztatér alapvető funkcióját tekintve két csoportra osztható, mindkettő esetében a legfontosabb feladat a részecskék kiszűrése a szellőző levegőből illetve a bejutott részecskék minél gyorsabb kijuttatása a helyiségből (letisztulás) valamint a tisztatéri terület elkülönítése a környezettől.  További feladata a bent dolgozók ruházatán illetve az alapanyagokkal együtt bevitt porszemek mennyiségének csökkentése is.

Az egyik, amikor a cél az, hogy a levegőben található, akár szubmikron méretű élettelen részecskék számát kell minimalizálni, így lehet csökkenteni a selejtes termékek számát, valamint az élettartamukat növelni.

felh1

 

A másik felhasználási terület megköveteli a mikróba hordozó részecskék kiszűrését a levegőből, ezek jelenléte ugyanis a levegőben például egy kórházi beteg esetében sebfertőzéshez vezet. Továbbá, ha gyógyszergyártás vagy élelmiszergyártás közben ilyen részecskék vannak a levegőben, akkor ezek az anyagok belekerülnek a végtermékekbe, amelyek elfogyasztása betegséget idézhet elő.

felh2

 

Tehát a tisztaterek a modern világ termékeinek gyártásában nagyon nagy szerepet kapnak. A rendszerkialakítások függenek a gyártott terméktől vagy felhasználástól.

 

Nickel tisztatéri rendszerek

 

Az új technológiák minőségi követelményeitől a gyártási környezet szabályozásáig számos igény merülhet fel a tisztaterek iránt. Tisztaterek használatára egyre több területen kerül sor, többek közt elektronikai és gyógyszeriparban. Fő területei a vegyi, kozmetika és élelmiszer-feldolgozás iparágakban. Az eredeti NICKEL szerkezeti rendszereket a tisztatéri felhasználások minden területén lehet alkalmazni.